ข้อตกลงและเงื่อนไขของ SLOTXO.TO

ก่อนเริ่มลงทุนในเกมการเดิมพันกับทางเว็บ SLOTXO.TO ของเรา เราขอแนะนำให้ผู้เล่นทุกท่านเข้ามาทำความเข้าใจกฎกติกา และเงื่อนไขสำคัญกับทางเราก่อนที่จะเริ่มลงเดิมพันกับเรา เพื่อยอมรับข้อตกลงและกฎกติกาที่ต้องยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

1. ข้อตกลงและเงื่อนไข หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นตัวแทนความเห็นชอบระหว่าง SLOTXO.TO ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า เว็บไซต์ หรือบริษัทกับผู้เล่น ลูกค้าและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ หรือเข้ามาใช้งานในส่วนต่าง ๆ หรือส่วนใดก็ตามของเว็บไซด์ของเรา รวม

2. ข้อมูลทางเว็บไซต์ SLOTXO.TO ได้รับอนุญาติจาก PGSOFT.COM อย่างถูกต้อง และจากข้อกำหนดที่มีคำว่า เรา, ของเรา, ทางเรา หรือ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ SLOTXO.TO ซึ่งคุณได้ยินยอมในข้อตกลงที่กล่าวไว้เบื้องต้น

3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงของเว็บไซต์

 • เว็บไซต์ SLOTXO.TO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และปรับปรุงกฎเหล่านี้ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ SLOTXO.TO ท่านต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบัน รวมถึงซอฟต์แวร์ และขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์ ด้วยตัวท่านเองเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 • SLOTXO.TO ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 • หากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับกฎการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด ผู้เล่นสามารถหยุดการใช้งานเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ทันที แต่ถ้าผู้เล่นยังคงใช้งานเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากที่มีการประกาศข้อบังคับใหม่ ย่อมหมายความว่าท่านผู้เล่นรับรู้ และยินยอมในกฎข้อบังคับนั้น

4. ข้อบังคับทางกฎหมายสากล

 • บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากมีบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่การให้บริการซอฟต์แวร์ของเกมตั้งอยู่ เพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย ทาง SLOTXO.TO จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้เล่นได้ทุกเวลา และหากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปี ทางเว็บไซต์สามารถระงับบัญชีหรือปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ได้ทันที
 • ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์อาจเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้เล่นต้องเข้าใจและยอมรับว่า SLOTXO.TO ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมาย หรือการรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ให้การบริการเว็บไซต์ต่อแก่ลูกค้าได้ ผู้เล่นได้ใช้บริการจากเว็บไซต์ และใช้ดุลยพินิจของตนเอง และเสี่ยงต่อความรับผิดชอบเองรวมทั้งตัดสินใจเองว่าการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่
 • SLOTXO.TO ไม่ได้มีเจตนาในการให้บริการลูกค้าโดยขัดต่อกฎหมาย ที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ ลูกค้าแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาติ

5. การเปิดบัญชี

 • เมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา จำเป็นต้องเปิดบัญชีก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่าน และสามารถเข้าใช้งานในระบบได้ในภายหลัง
 • ชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกับชื่อจริงของลูกค้า บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเราได้ เราอาจจะทำการะงับบัญชีของท่านไว้ชั่วคราวหรืออาจจะระงับบัญชีของท่านหากท่านไม่ทำตามกติกาของเรา
 • ลูกค้ายืนยันว่า เมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้าได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวลูกค้าอย่างครบถ้วนและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อต่อการจำกัดการไม่ดำเนินการกับธุรกรรม หรือการระงับบัญชีของคุณลูกค้า
 • หากลูกค้ามีคำถาม หรือเกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามทาง Support ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเปิดบัญชีกับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ถ้ามีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเราตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะ และจะทำการปิดบัญชีทันที

6. ข้อบังคับในด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

6.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ ลูกค้าต้องยอมรับและยินยอมว่า

 • ท่านต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • เป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิ์ในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว
 • ท่านได้ทราบและเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ คุณลูกค้าจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวเพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไรหรือติดลบ ท่านไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น
 • ท่านได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์และกระบวนการให้การบริการของเว็บไซต์แล้ว ท่านจะไม่กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

6.2 ในการที่ท่านยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าท่านให้เรามีสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เป็นระยะตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบของที่มาจากบุคคลที่สาม เพื่อการยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องของตัวท่านเอง

7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

 • เดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ SLOTXO.TO จะอยู่ภายใต้กฎกติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับแต่ละเกมการแข่งขัน และรวมถึงข้อตกลงนี้
 • การเริ่มลงเดิมพันกับทางเว็บไซต์ได้นั้น ต้องมีการเข้าระบบด้วย Username และ Password ที่ถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอต่อการลงเดิมพันในบัญชีของผู้เล่น
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดำเนินการในการทำ ภายใต้ ชื่อ เลขที่บัญชี Username และ Password (หรือการรวมกันของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด) โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยตัวคุณเองหรือไม่
 • คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของคุณถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพันและการวางเดิมพันได้รับการยืนยันแล้วจากเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของคุณ
 • การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของเว็บไซต์ของเรา และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรม
 • การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์ และได้รับการยอมรับจะถูกตัดสินใจโดย SLOTXO.TO ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของคุณ
 • การวางเดิมพันใด ๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ SLOTXO.TO ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • คุณยอมรับและเห็นด้วยกับเราว่าระบบของเราอาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบอัตโนมัติของเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของคุณ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในทันที
 • หากทาง SLOTXO.TO ตรวจพบการเดิมพันที่ผิดปกติโดยเจตนา ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์การทำรายการทุกกรณี

8. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

 • เงินที่คุณฝากในบัญชีของคุณ ไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
 • SLOTXO.TO จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นเพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา คุณจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของคุณเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืน และเป็นโมฆะทันที
 • คุณสามารถขอถอนเงินจากบัญชีของคุณเมื่อใดก็ได้ ที่ยอดเงินในบัญชีของคุณมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่เราได้กำหนดไว้
 • คุณจะต้องแจ้งถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าในบัญชี โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนหน้าเท่านั้น
 • จำนวนการจ่ายของเกมส์อิเล็กทรอนิกส์นั้น จ่ายสูงสุด 300,000 บาทต่อบิล